லண்டன் – தேம்ஸ் நதியில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் கண்டு பிடிப்பு

Spread the love
லண்டன் – தேம்ஸ் நதியில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் கண்டு பிடிப்பு

லண்டன் தேம்ஸ் நதியில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் ஒன்று கடந்த இரண்டு மாதத்தில் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,இந்த திமிங்கலம் எவ்வாறு இறந்தது என்பது தொடர்பில் தெரியவரவிலை

Leave a Reply