பிரிட்டனில் நத்தார் தினத்தை அண்மித்து லக்கடவுன் வரும் வாய்ப்பு

Spread the love

பிரிட்டனில் நத்தார் தினத்தை அண்மித்து லக்கடவுன் வரும் வாய்ப்பு

பிரிட்டனில் புதிதாக பரவி வரும் கொரனோ நோயானது வேகமாக பரவி வருகிறது ,இந்த

நோயானது 160 பேருக்கு பரவியுள்ளதாக சமீப குறிப்புக்கள் தெரிவிகின்றன ,இதனை அடுத்து

எதிர்வரும் நத்தார் தினத்தை அண்மித்து மேலும் பிரிட்டனில் லக்கடவுன் ஏற்படும் பேராபத்து நிலவுகிறது

இதனால் பொருட்களுக்கு தட்டு பாடு ஏற்படலாம் என எதிர் பார்க்க படுகிறது

    Leave a Reply