ரணில் தமிழ்கட்சிகள் பேச்சு தமிழருக்கு தீர்வு

இலங்கை வந்தடைந்தார் ரணில் விக்கிரமசிங்கா
Spread the love

ரணில் தமிழ்கட்சிகள் பேச்சு தமிழருக்கு தீர்வு

இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா மற்றும் தமிழ் கட்சிகள் யாருடனும் இன்று பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகிறார் .
இந்த சந்திப்பில் தமிழர்கள் அரசியல் தீர்வு தொடர்பாக பேசப்படவுள்ளது .

தமிழ் மக்களை மறந்து தமது பைகளை நிரப்பும் நோக்குடன் செயல்படும் தமிழ் காட்சிகளை ,ரணில் சந்தித்து பேசுவது ,கண்துடைப்பு நாடகம் என நோக்க படுகிறது .

No posts found.