மலேசியா வெளியுறவு அமைச்சர் இலங்கை வந்தார்

Spread the love
மலேசியா வெளியுறவு அமைச்சர் இலங்கை வந்தார்

மலேசியாவுக்கான வெளியுறவு அமைச்சர் தனது சிறப்பு குழுவுடன் இலங்கை வந்தடைந்துள்ளார் ,இவரது பயணத்தின் நோக்கம் இரு நாடுகளுக்கு இடையில் அபிவிருத்தி ,வர்த்தகம் ,பாதுகாப்பபு ,,, தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள படும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply