மக்களுக்கான வேலை திட்டம் ஒருவாரத்தில் ஆரம்பிக்க படும் – மகிந்தா முழக்கம்

Spread the love
மக்களுக்கான வேலை திட்டம் ஒருவாரத்தில் ஆரம்பிக்க படும் – மகிந்தா முழக்கம்

இலங்கையில் ஏழாவது எஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றுள்ள ஜனாதிபதியின் கொள்கை பிரகடத்தின் அறிவிப்பின் படி மக்களுக்கானா வேலைத்திட்டம் வரும் வாரத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்க படும் என மகிந்தா முழங்கியுள்ளார்

Leave a Reply