பொலிசாருக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற இருவர் கைது

Spread the love
பொலிசாருக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற இருவர் கைது

இலங்கையில் வீதி சோதனை காவல்துறையினருக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற இருவர் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர் .
வேகமாக வந்த லொறி ஒன்றை மறித்து சோதனை செய்ய முயன்ற பொழுதே இந்த கைது இடம்பெற்றுளளது

Leave a Reply