பெண் நிருபர் பின் பக்கத்தில் தட்டியவர் கைது

Spread the love

பெண் நிருபர் பின் பக்கத்தில் தட்டியவர் கைது

பெண் நிருபர் ஒருவர் மரதன் ஓட்டப்போட்டியில் பங்கேற்றவர்களை நேரலை செய்து கொண்டிருந்தார்

,அப்பொழுது ,நபர் வீரர் ஒருவர் குறித்த பெண் நிருபரின் பின் பகுதியை தட்டி சென்றுள்ளார் ,

அவர் என் உடலை தொட்டு விட்டார் என கூறி வழக்கு தொடுக்க பட்டுள்ளது ,தற்போது குறித்த நபர் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளார்

Leave a Reply