பிரிட்டன் பிரதமருக்கு எதிராக பலநூறு பேர் -போராட்டம் – live video

Spread the love

பிரிட்டன் ஆளும் பிரதமர் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்ற நிலையில் அவருக்கு எதிராக திரண்ட மக்கள் பிரதமர்

இல்லம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய வண்ணம் உள்ளனர்

Leave a Reply