பிரிட்டன் வெள்ள மீட்பு பணியில் இராணுவ உலங்குவானூர்திகள்

Spread the love
பிரிட்டன் பவெள்ள மீட்பு பணியில் இராணுவ உலங்குவானூர்திகள்

பிரிட்டன் -South Yorkshire பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள மீட்பு பணியில் இராணுவ உலங்கு வானூர்திகள் பயன் படுத்த பட்டு வருகிறது ,இந்த மீட்பு பணியில் சுமார் எழுநூறோடு பேர் சிக்கியுள்ளனர் எனவும் அவர்கள் பத்திரமாக மீட்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததினால்இழப்புக்கள் பல மில்லியன் என தெரிவிக்க படுகிறது

பிரிட்டன்  பவெள்ள மீட்பு பணியில் இராணுவ உலங்குவானூர்திகள்

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply