பிரிட்டன் தேர்தலில் வெல்ல போவது யார் ..?வாக்களிப்பு இன்று

Spread the love
பிரிட்டன் தேர்தலில் வெல்ல போவது யார் ..?வாக்களிப்பு இன்று

பிரிட்டனில் ஐந்து வருடத்தில் இடம்பெறும் நான்காவது தேர்தல் இதுவாக பதிய பெற்றுளளது ,சுமார் 650 ஆசனங்களை கொண்ட பாரளுமனற உறுப்பினர்களில்

,தனித்து ஆளும் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க 326 ஆசனங்கள் தேவை படுகிறது ,இந்த ஆசனத்தை பெறுபவர்

பாராளுமன்றில் தனது முழு பலத்தையும் வெளிக்காட்டுவார் ,

நாப்பது மில்லியன் வாக்காளர்களை கொண்ட பிரிட்டனில் இந்த வாக்கெடுப்பு இன்று இடம்பெறுகிறது ,நாளை யார் வெற்றியாளர் என்பது தெரியவரும்

Leave a Reply