பிரிட்டனில் விபச்சாரம் இடம்பெற்று வந்த கட்டடம் அடித்து பூட்டு

Spread the love

பிரிட்டனில் விபச்சாரம் இடம்பெற்று வந்த கட்டடம் அடித்து பூட்டு

பிரிட்டன் Northfleet பகுதியில் வீட்டு தொகுதி ஒன்றில் மிக இரகசியமாக விபச்சாரம் மாற்று போதைவஸ்து பாவனை என்பன இடம்பெற்று வந்துள்ளது

18 மாதங்களுக்கு மேலாக இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது கண்டு பிடிக்க பட்டு நீதி விசாரணைகள் இடம்பெற்று வந்தன ,இதனை அடுத்து
அந்த கட்டடத்துக்குள் மூன்று மாதத்திற்கு மக்கள் நுழைய தடை விதிக்க பட்டுள்ளது

Eighteen months of problems with drug dealing, prostitution and anti-social behaviour has led to a property being closed down for three months.

Leave a Reply