பிரிட்டனில்-தற்போதய கள நிலவரம் – ஆளும் பிரதமரே வெற்றி பெறுவார் -சூடு பறக்கும் தேர்தல்

Spread the love
பிரிட்டனில்-தற்போதய கள நிலவரம் – ஆளும் பிரதமரே வெற்றி பெறுவார் -சூடு பறக்கும் தேர்தல்

இன்று பிரிட்டன் தழுவிய நிலையில் புதிய பொது தேர்தல் இடம்பெற்று வருகிறது ,இந்த தேர்தலில் தொழில் கட்சியா ,கான்சவேவ் பாட்டியா வெல்லும் என்ற நிலை முன்னிலை

பெற்று வந்த நிலையில் ,தற்போது வரை பதிய பெற்ற வாக்கு கணிப்பின் பிரகாரம் ஆளும் பிரதமர் ஜோன்சன் முன்னிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,

பத்து ஆண்டுகளாக பதவியை பறிகொடுத்து தவிக்கும் தொழில் கட்சி இம்முறையும் வெற்றி பெறாது என்றே நோக்க படுகிறது ,

மீளவும் ஜோன்சன் வெற்றி பெற்றால் அது பிரிட்டன் பூர்வீக குடிகளின் வாக்கு வங்கி அவர் பக்கம் உள்ளதையே அது

காண்பிக்கும் என நம்ப படுகிறது ,எனினும் இறுதி வாக்கு முடிவுகளில் நிலைகள் மாற்ற பெறலாம் ,.

பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் முடிவுகள் நள்ளிரவு தெரியும் ,( உடனுக்குடன் அறியத்தரப்படும் )

Leave a Reply