பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்

பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்

பிரிட்டன் நாட்டின் கடலுக்கு அடியில் எடுத்து வரப்படும் இணையம் ,மற்றும் எரிவாயு உள்ளிட்டவற்றை சீர்குலைக்க எதிரி நாடுகள் முனைய கூடும் என்பதால் ,பிரிட்டன் புதிய கடலடி விமனாத்தை தயாரிக்கிறது .

ஒரு பேரூந்தின் நீளம் கொண்ட இந்த கடலடி நீர்மூழ்கி உளவு விமானம் ,நாட்டின் கடலடியால் பயண படும் பொருட்களை ,பாதுகாக்க உதவும் என்கிறது .

எதிர் வரும் இரண்டு வருடத்தில், இந்த கடலடி உளவு நீர்மூழ்கி விமானம் ,பயன் பாட்டுக்கு, இராணுவத்தில் இணைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள படுகிறது . .

கருங்கடல் பகுதியில் இது போன்ற நீர்மூழ்கி ளவு விமானங்களை ரசியா பயன் படுத்தி வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க