பிரபாகரன் உயிரோடு இல்லை சீமான்

பிரபாகரன் உயிரோடு இல்லை சீமான்
Spread the love

பிரபாகரன் உயிரோடு இல்லை சீமான்

பிரபாகரன் உயிரோடு இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் தெளிவாக அறிவிப்பு .

வானதி அக்காவுக்கு வந்த 20 ஆயிரம் ஓட்டு அவங்க போட்டது- சீமான் அட்டாக்

சீமானை பேசவிட்டு .