பற்றி எரிந்த ஜனாதிபதி பாதுகாப்பபு பிரிவின் கட்டடம்

Spread the love
பற்றி எரிந்த ஜனாதிபதி பாதுகாப்பபு பிரிவின் கட்டடம்

இலங்கை அளவும் ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பபு பிரிவின் அடித்தளத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி 45 மோட்ட சைக்கிள் மற்றும் ஆட்டோ என்பன எரிந்து நாசமாகியுள்ளன .இந்த விபத்து மின்சார கசிவால் ஏற்பட்டது என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply