45 ஊடக நபர்கள் படுகொலை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

45 ஊடக நபர்கள் படுகொலை

2021 ஆம் ஆண்டு உலகலாவிய ரீதியில் 45 ஊடக நபர்கள் பலியாகியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடக

அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது

பாலஸ்தீனத்தில் மட்டும் அதிக ஊடக நபர்கள் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தினரால் படுகொலை

செய்ய பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply