நீதிமன்றில் கூரையை பிய்த்து தப்பித்து செல்லும் – கொலையாளி – வீடியோ

Spread the love

சகோதரியை கொன்ற குற்றத்தில் கைது செய்ய பட்ட நபரே இவ்வாறு நீதிம்னற கூரையை பிய்த்து தப்பி செல்ல முற்படும் காட்சி இது

https://www.youtube.com/watch?v=4DNJ5kq0goA

Leave a Reply