நிசாந்த டி சில்வா சுவிஸ் சென்றது தொடர்பில் விசரணைகளை முடக்கும் சிங்கள அரசு..!

Spread the love

சிஐடி நிசாந்த சில்வா நாட்டை விட்டு சட்டவிரோதமாக சென்றமை தொடர்பில் முன்னாள் சிஐடி பணிப்பாளர் ஷானி

அபேசேகர மற்றும் சிஐடி ஏஎஸ்பி திஸ்ஸேராவிடம் விசேட பொலிஸ் புலனாய்வு பிரிவு வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply