நான் அறிவிக்காத – போலியான செய்திகள் பரப்ப படுகின்றது – கோத்தா கூவல்

Spread the love

என்னால் அறிவிக்கப்பட்ட “அரச முடிவுகள்” என, சமூக ஊடகங்களில் பல தவறான செய்திகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. எனது எந்தவொரு முடிவு அறிவிப்பும் – ஜனாதிபதி செயலகத்தின் முத்திரை பொறிக்கப்பட்டு, ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரினாலோ அல்லது எனது அதிகாரபூர்வ சமூக ஊடக தளங்களின் ஊடாகவோ மட்டுமே அறிவிக்கப்படும். click here

கோட்டா

Leave a Reply