வெள்ளை வான் கடத்தல் ஒரு நாடகம்

Spread the love
நாங்கள் உண்மை சொல்கிறோம் – வெள்ளை வான் கடத்தல் ஒரு நாடகம்

இலங்கை – சுவிஸ் தூதரகத்தில் பணியாற்றிய சிங்கள பெண் அதிகாரி ஒருவர் மர்ம நபர்களினால் வெள்ளைவானில் கடத்த பட்டார் ,

இவரது ,இந்த கடத்தல் என்பது ஒரு நாடகம் என்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது ,இதனையே நாம முன்னரும் கூறினோம் ,

இப்போது பார்தீர்களா நாம் கூறியது உண்மை என்றே வெளிப்பட்டு நிற்கிறது என பாதுகாப்பு மந்திரி அதிரடியாக முழங்கியுள்ளார் ,

நீங்க சொன்ன சரிதான் ,அரிச்சந்திரன் வீட்டு அயலவர் அல்லவே .

Leave a Reply