நல்லூர் தியாகி தீபம் மாவீரர் நிகழ்வுகள் video

Spread the love
நல்லூர் தியாகி தீபம் மாவீரர் நிகழ்வுகள்

மாவீரர் நாள் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து தமது கடமைகளை நிறைவேற்றி வருகின்றனர்

நல்லூரில் உள்ள தியாக தீபத்தின்நினைவேந்தலில் முன்னாள் பாரளுமன்ற உறுப்பினர் சிவாயிலிங்கம் சென்று தமது வரலாற்று கடமையை நிறைவேற்றினார் .இராணுவ அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலும் இந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன clik here video

Leave a Reply