தடம்புரண்ட ரயில் – போக்குவரத்துக்கள் பாதிப்பு

Spread the love

தடம்புரண்ட ரயில் – போக்குவரத்துக்கள் பாதிப்பு

இலங்கை – தெமட்டகொட -மருதானை பகுதிக்கு இடையில் ரயில் தடம்புரண்டதினால் அவ்வழி போக்குவரத்து பாதிக்க

பட்டுள்ளது ,இதுவரை குறித்த ரயிலை மீட்கும் பணிகள் மற்றும் ரயில் சாலையை பழுது பார்க்கும் பணிகள் என்பன தீவிர படுத்த பட்டுள்ளன

Leave a Reply