சுவிஸ் பெண் கடத்தல் – பின்புலத்தில் அமெரிக்கா – இலங்கை

Spread the love

சுவிஸ் பெண் கடத்தல் – பின்புலத்தில் அமெரிக்கா – இலங்கை

இலங்கையின் உளவுத்துறை அதிகாரி நிசாந்த நாட்டை விட்டு தப்பிஸ் என்கிறார் ,

இவர் தப்பியோடியதை திசை திருப்பும் நோக்கில் அமெரிக்காவினால் மேற்கொள்ள பட்ட சதியே சுவிஸ்

தூதரக பெண் கடத்தல் நாடகம் என குரல்தரவல்ல நபர் ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் .

இந்த கருத்து பகிர்வு என்பது அமெரிக்கா எமக்கு எதிராகவே இனி தனது நகர்வுகளை மேற்கொள்ளும் எனப்தாக பதிய

பெறுகிறது ,அவ்விதம் எனினும் தப்பி சென்ற நிசாந்த வேறு என்ன எல்லாம் செய்திருப்பர் என்பதை இதன் ஊடாக சொல்ல படுகிறது

Leave a Reply