சீனா தூதர் யாழில் – இந்தியா கொதிப்பில்

Spread the love

சீனா தூதர் யாழில் – இந்தியா கொதிப்பில்

இலங்கைக்கான சீன தூதுவர் திடீர் பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டு யாழ்ப்பாணம் சென்று ,யாழ் சென்று அந்த பகுதி மேயருடன் சந்திப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார்

இவரது இந்த சந்த்திப்பின் நோக்கம் தொடர்பில் தெரியவரவிலை

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply