கோதுமை மா -இறக்குமதி வரி 36 ரூபாவால் குறைப்பு

Spread the love
கோதுமை மா -இறக்குமதி வரி 36 ரூபாவால் குறைப்பு

இலங்கைக்குள் இறக்குமதில் செய்யப்படும் கோதுமை மாவின் விலை 36 ரூபாவக இருந்து வந்தது ,தற்போது அதற்கு எட்டு ரூபா வாக குற்றக்க பட்டுள்ளது ,

இந்த அதிரடி வரி குறைப்புக்குள் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலை இலக்கு வைத்து நகர்வதாக வும் அதன் பின்னர்

மீளவும் வரி ஏற்றங்கள் அதிகரிக்க கூடும் என நம்ப படுகிறது

Leave a Reply