கோட்ட பாயாவுக்கு எதிராக சுவரொட்டி ஓட்டியவர் கைது

கொத்து பரோட்டா ரோட்டு கடை சுவையில் வாங்க செய்யலாம் Parotta in Tamil /SAMAYAL TAMIL
Spread the love
கோட்ட பாயாவுக்கு எதிராக சுவரொட்டி ஓட்டியவர் கைது

இலங்கையில் – பிரதான வேட்பாளராக விளங்கும் இரத்த காடடேறி கோத்தபாயாவுக்கு எதிராக சுவரொட்டி ஒட்டிய இருவர் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர் ,கைதானவர்கள் தற்போது விளக்கமறியலில் வைக்க பட்டுள்ளனர்

Leave a Reply