கோட்டாவை குனிந்து கும்பிட்ட மைத்திரி

Spread the love
கோட்டாவை குனிந்து கும்பிட்ட மைத்திரி –

இலங்கையில் நடைஒளிபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்த்லில் ஆட்சியை பிடித்த கோட்டா சர்வாதிகாரத்தின் மிதந்து வரும் நிலையில் அவரை முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரி குனிந்த்து கூப்பிட்டு சென்றுள்ள காட்சிகள் வெளியாகி நகைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Leave a Reply