கொலன்ட் – Rotterdam பகுதி துறைமுகத்தில் 1,457 கிலோ கொக்கையின் மீட்பு

Spread the love

கொலன்ட் – Rotterdam பகுதி துறைமுகத்தில் 1,457 கிலோ கொக்கையின் மீட்பு

HOLLAND ரொட்டர்டாம் பகுதியில் உள்ள துறைமுகத்தில் பெரிய பைகளில் மறைத்து எடுத்து வரப்பட்ட சுமார் 1,457 கிலோ எடையுள்ள கொக்கையின் போதைவஸ்து மீட்க பட்டுள்ளது .

மேற்படி கடத்தல் நீண்ட காலமாக இடம்பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது சிக்கியுள்ளது ,கடந்த ஒரு வாரத்தில்

மட்டும் இந்த கடத்தல் இடம்பெற்றுள்ளது கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,

இதுவரை எவரும் கைது செய்யப்படவிலை .எனினும் விசாரணைகள் தொடர்ந்த வண்னம் உள்ளன

Leave a Reply