கொலண்ட் -UTRECHT’S புதிய வேகா ராம் சேவைகள் ஆரம்பம்

Spread the love
கொலண்ட் -UTRECHT’S புதிய வேகா ராம் சேவைகள் ஆரம்பம்

கொலண்ட் -UTRECHT’S பகுதியில் புதிய அதிவேக ராம் சேவை பணியில் ஈடுப்படுத்த படுகிறது ,மக்கள்

போக்குவரத்து நலன்கருதி இந்த சேவைகள் ஆரம்பிக்க பட்டு வருகின்றன .

மணித்தியாலம் ஒன்று பத்து சேவைகள் என்ற வகையில் ஈடுபடுத்த பாவுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply