இலங்கையில் மான்களுக்கு கொரனோ

Spread the love

இலங்கையில் மான்களுக்கு கொரனோ

இலங்கையில் பரவி வரும் கொரனோ நோயினால் மான்கள் பாதிக்க பட்ட நிலையில்

கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளன .

உருமாறிய புதிய நோய்கள் பரவி வரும் நிலையில் ,விலங்குகளுக்கும் பாதிக்க படுவது

மேலும் இந்த நோயானது புதிய வடிவில் பரவும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply