குண்டு வெடித்தது எப்படி – பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

Spread the love
குண்டு வெடித்தது எப்படி – பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

இலங்கையில் – தொடர் எட்டு குண்டுகள் எவ்விதம் வெடித்ததால் என்பது தொடர்பில் ஆராய ஜனாதி பதி ஆணைக்குழுவிற்கு உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள்

அழைக்க பட்டுள்ளனர் ,இந்த விசாரணைகளின் பின்னர் மேலும் பல் முஸ்லீம்கள் கைது செய்ய படலாம் என அஞ்ச படுகிறது

Leave a Reply