கின்னஸில் இடம்பிடிக்க – பெண் செய்த அந்த வேலை

Spread the love
கின்னஸில் இடம்பிடிக்க – பெண் செய்த அந்த வேலை

Bulgariaநாட்டை சேர்ந்தஹ் 22 வயது பெண் ஒருவருக்கு விபரீத ஆசை ஏற்பட்டுள்ளது ,அதனை அடுத்து அவர்

உலகில் தனது உதடே பெரிதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அழகிய உதட்டை நாசம் செய்து இவ்வாறு பெருபித்துள்ளார் ,

உலகம் தன்னை பேச வேண்டும் என்ற புகழ் ஆசையில் இந்த பெண் இப்படி செய்துளளர் ,இப்படியும் கிறுக்கு பிடித்த பெண்கள் இருக்க தான் செய்கின்றனர்

Leave a Reply