காலி – யாழ் நல்லூர் தொகுதியில் -முன்னிலையில் சஜித்

Spread the love
காலி நல்லூர் -முன்னிலையில் சஜித்

தற்போது யாழ் நல்லூர் தேர்தல் தொகுதியில் சஜித் 27,605 வாக்குகள் கோட்டபாய 1.836 வாக்குகள் , மற்றும் காலிப்பகுதியில் கோட்டா -25,099 மற்றும், சஜித் 9,093 வாக்குகளை பெற்றுள்ளனர் எனினும் இதுவரை வெளிவந்த வாக்கு எண்ணிக்கையில் சஜித் தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்றுள்ளார்

Leave a Reply