ஒரே பிரசவத்தின் நான்கு – ஆண் சிசுக்களை பெற்ற தாய்

Spread the love
ஒரே பிரசவத்தின் நான்கு – ஆண் சிசுக்களை பெற்ற தாய்

ஒரே பிரசவத்தின் நான்கு – ஆண் சிசுக்களை பெற்ற தாய்

இலங்கை அக்குறணை பகுதியை சேர்ந்த தாய் ஒருவர் நான்கு ஆண் சிசுவை பெற்றுளளர் ,

இவர் பரதெனியா அரசினர் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நிலை பெற்றுளளர் ,தற்போது தாயும் சேயும் நலமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன

Leave a Reply