எட்டு கிலோ போதைவஸ்து கடத்திய -4 துருக்கிய இராணுவ சிப்பாய்கள் கைது

Spread the love
எட்டு கிலோ போதைவஸ்து கடத்திய -4 துருக்கிய இராணுவ சிப்பாய்கள் கைது

துருக்கிய இராணுவத்தை சேர்ந்த சிப்பாய்கள் எட்டு கிலோ marijuana போதைவஸ்தை கடத்த முயன்ற வேளை உளவுத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்

,கைதானவர்கள் இராணுவத்தில் தடுத்து வைக்க பட்டு தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர் ,முஸ்லீம்

நாடுகளில் இவ்விதமான செயல் பாடுகள் குற்ற செயலாகும் என்பது அவர் தம் மத விதி முறை கோட்டபாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

Leave a Reply