ஈரான் புதிய தற்கொலை விமானம் வெற்றிகர சோதனை

ஈரான் புதிய தற்கொலை விமானம் வெற்றிகர சோதனை
Spread the love

ஈரான் புதிய தற்கொலை விமானம் வெற்றிகர சோதனை

ஈரான் இராணுவம் புதிய தற்கொலை விமான ஒன்றை சோதனை செய்துள்ளது

இந்த சோதனையின் பொழுது ,குறித்த இலக்கினை துல்லியமாக சென்று தாக்குவதை ஈரான் வெளியிட்டு பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

பத்து கிலோ எடையுள்ள குண்டை காவி சென்று வெடிக்கும் திறன் கொண்ட நிலையில் இந்த விமானம் வடிவமைக்க பட்டுள்ளது .

உக்ரைன் களத்தில் ஈரானின் தற்கொலை விமானங்கள்
பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்திய வண்ணம் உள்ளது .


தற்போது கண்டு பிடிக்க பட்ட விமானம் அதனை விட திறன் கொண்ட தாக்குதல் விமானம் என ஈரான் தெரிவித்து இஸ்ரேலுக்கு கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .