ஈரான் கடற்படையில் 188 விமானங்கள் இணைப்பு – அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் – video

Spread the love

ஈரான் கடற்படையில் 188 விமானங்கள் இணைப்பு – அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் – video

ஈரான் கடற்படைக்கு அதன் புரட்சி காவல் படையினர் 188 உளவு

விமானங்கள் மற்றும் உலங்குவானூர்திகள் என்பன வழங்க

பட்டுள்ளன

இவ்வாறு வழங்க பட்ட உலங்குவனூர்திகள் உளவு விமானங்களில் பாதி

கடலில் தரை இறங்கும் வடிவமைப்பில் உருவாக்கம் பெற்றுள்ளன

ஒரே நாளில் இவ்விதம் பெரும் தொகையில் வழங்க பட்டுள்ளதால்

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளன

ஈரானை தாக்குவோம் என டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்து இரு

வாரத்தில் இந்த படைக்கல அதிகரிப்பு இடம்பெற்றுள்ளமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

https://www.youtube.com/watch?v=dNqUNnDKMhE

Leave a Reply