ஈகப்பேரொளி” முருகதாசன் கல்லறையில் நிகழ்வுகள் -photo

Spread the love

ஈகப்பேரொளி” முருகதாசன் கல்லறையில் நிகழ்வுகள் -photo

லண்டனில் அமைந்துள்ள “ஈகப்பேரொளி” முருகதாசன் உட்பட்ட 21 தியாகிகள் நினைவுக் கல்லறையில் சிறப்பு மலர்வணக்க நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது.

ஈகப்பேரொளி” முருகதாசன்

Leave a Reply