இலங்கையில் சொகுசு பேரூந்துகள் சேவைக்கு வருகிறது -அதிரடி அறிவிப்பு

Spread the love
இலங்கையில் சொகுசு பேரூந்துகள் சேவைக்கு வருகிறது -அதிரடி அறிவிப்பு

இலங்கையில் புதிய ஆட்சியில் பல வேலை திட்டங்கள் வேகமாக முன்னெடுக்க படுகின்றன ,

அவ்விதம் தற்போது சொகுசு பேரூந்துகள் சேவையில் அமர்த்த படவுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சர்

அறிவித்துள்ளார் .செமி சொகுசு பேரூந்துகள் இவ்விதம் மக்கள் பாவனைக்கு விடப்படுகிறதாம் ,

Leave a Reply