இலகுவான வரி திட்டத்தை கொண்டு வருவேன் – உறுமும் கோத்தா

Spread the love
இலகுவான வரி திட்டத்தை கொண்டு வருவேன் – உறுமும் கோத்தா

இலங்கையில் அடிமட்ட மக்கள் முதல் அனைவரும் பாதிப்பில்லாத வண்ணம் இலகுவான வரி நடைமுறையை கொண்டுவருவேன் என பிரதான வேட்பாளராக திகழும் கோத்தபாய முழங்கியுளளார் ,

இதே தனது சகோதரன் ஆட்சியில் ஏன் அதனை அமூல் படுத்தவிலை என்ற கேள்விக்கு இவர்களிடம் பதில் ஏதும் இல்லை , மக்களை மூளை சலவை செய்து அவர்களை வாக்குகளை பெற்றுவிட இவ்விதம் கொள்ளையடி கும்பல் உளறி திரிவதை கடந்த சில நாட்கள் பேச்சுக்கள் மூலம் அவதானிக்க முடிகிறது

Leave a Reply