இறந்தவர்கள் மீண்டும் உயிர் பெற்ற அதிசயங்கள்

Spread the love

இறந்தவர்கள் மீண்டும் உயிர் பெற்ற அதிசயங்கள்

உலகில் இறந்தவர்கள் மீளவும் எழுந்து நடந்த அதிசயம் .மருத்துவர்களை மிரள வைத்துள்ள இந்த சம்பவம் ,


சில நாட்களுக்கு முன்னதாக குழியில் புதைக்க பட்ட மூதாட்டி கட்டி மூன்று நாட்கள் பின் எழுந்துள்ள அதிசயம்

      Leave a Reply