இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது

Spread the love

இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது

அமெரிக்காவில் இரண்டு விமானிகளுடன் பறந்து கொண்டிருந்த ,
கடற்படை பயிற்சி விமானம், அலபாமாவின் போலே அருகே விபத்துக்குள்ளானது .

எனினு விமானிகள் இருவரும் தப்பித்து கொண்டனர் .
எனினும் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்ற வண்ணம் உள்ளனர் .

இந்த விபத்து தொடர்பிலான ,
விசாரணைகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன .