இயக்குனருக்கு தூது அனுப்பும் நடிகை

Spread the love

வீரமான நடிகர் கடைசியாக நடித்த அதே கூட்டணி மீண்டும் இணைந்து புதிய படத்தை உருவாக்கி வருகிறார்களாம்.

இந்த படத்தில் நடிக்க நையாண்டியான நடிகை மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறாராம். அவருடன் ஒரு படத்திலாவது நடிக்க வேண்டும் என்று நடிகையின் தீராத ஆசையாம்.

முந்தைய படத்தில் இருந்தே நடிகை முயற்சி செய்து வருகிறாராம். ஆனால், இயக்குனர் கண்டுக்கொள்ள

வில்லையாம். இந்த முறை எப்படியாவது நடித்து விட வேண்டும் என்று இயக்குனருக்கு தூது அனுப்பி வருகிறாராம்.

Leave a Reply