இன்றைய GBP USD நிலவரம் இதோ

Spread the love

இன்றைய GBP USD நிலவரம் இதோ

இன்று 29-11-2021 GBP USD நகர்வு இதுவாக அமைய பெறலாம் ,அவையாவன

வாங்கும் இடம் 1.32989 அல்லது 1,32768 மாற்றும் விற்கும் இடம் 1,33924 அல்லது ,34298, சந்தை இன்று குழப்பக்கர மான ஒன்றாக அமைய பெறும் ,

அதாவது மேல் கீழ் நோக்கிய நகர்வுகளாக அமைய பெற கூடும் ,ஆதலால் பதட்டம் இன்றி இலக்கு

வரும் வரை காத்திருந்து உள்நுழைந்து வெளியேறி கொள்ளுங்கள் .

இந்த இடை நிலையில் ரேட் எடுத்து கொள்ளாதீர்கள்

லண்டன் நேரம் மதியம் மூன்று மற்றும் இரவு எட்டு மணிக்கு அதிக கூடிய நகர்வுகள் அமைய பெறலாம் ,

இவ்வேளை கவனமாக செயல் படுங்கள் – இலக்கை சொல்வது நாம் வெற்றியை தீர்மானிப்பது நீங்கள் – நன்றி – வன்னி -more help call mewhats up or viber 0044 7536707793

    Leave a Reply