அவுஸ்ரேலியாவில் மிரட்டும் காட்டு தீ – மக்கள் ஓட்டம்

Spread the love

அவுஸ்ரேலியா -New South Wales and Victoria பகுதியில் தொடர்ந்து அதிக வெப்ப நிலை நீடிப்பதல் அங்கு காட்டு தீ

பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ,தொடர்ந்து எரியு காட்டு தீயினை கட்டு படுத்த முடியாது திணறி வரும் நிலையில் மீளவும் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுளளது குறிப்பிட தக்கது

Leave a Reply