அமைச்சு பதவிகளை பெற முண்டியடிக்கும் – கோட்டா அடிமைகள்

Spread the love
அமைச்சு பதவிகளை பெற முண்டியடிக்கும் – கோட்டா அடிமைகள்

கோட்டபாய ஜனாதிபதியாகி தெரிவான நிலையில் அமைக்கப்படவுள்ள அமைச்சரவையில் அமைச்சு பதவிகளை பெற முண்டியடிக்கும் தமிழ் கூலி குழு கோட்டா அடிமைகளுக்குள் போட்டி நிலவுகிறது ,டக்கிளஸ்,அங்கயன் ,கருணா உள்ளிட்டவர்களுக்குள் இந்த கடும் போட்டி நிலவுகிறது ,அது தவிர கூட்டமைப்பின் கட்சியில் இருந்து கோட்டா பக்கம் தாவியவர்களுக்கும் அமைச்சு பதவி வழங்குவதில் கவனம் செலுத்த படுகிறதாம் .இது கூட்டமைப்பை உடைக்கும் முயற்சியின் இழுவையாக பார்க்க படுகிறது

Leave a Reply