இரண்டு அமெரிக்கா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்

Spread the love

இரண்டு அமெரிக்கா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்

ஏமன் நாட்டு எல்லை அருகே பறந்து உளவு பார்த்தலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த


ஸ்கான் கழுகு என்ற ஆள் இல்லா விமானத்தை ஏமான் இராணுவத்தினர் இரண்டாவது நாளும் சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளனர்

இரு நாட்களில் இரண்டு விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்த பட்டது சவுதிய படைகளிற்கு பெரும்

அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது

    Leave a Reply