என்னை விட்டு விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை விட்டு விடு

,

Continue Reading... என்னை விட்டு விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முடிந்தால் அடக்கு

முடிந்தால் அடக்கு …! அடக்கு முறை இங்கு வெடிக்குதடாஅடக்க என்னை துடிக்குதுடாமிதித்தால் எழுத்து…

Continue Reading... முடிந்தால் அடக்கு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் சொல்லிட வா

காதல் சொல்லிட வா ஏழைந்து நாட்களாகஎன்னுயிரை காணலையேமுன்னே நானழுதுமூவாறு பெருகிடிச்சே ஏழு நாளு…

Continue Reading... காதல் சொல்லிட வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிர் தின்ற கடலே — உனை சபித்தேன் நானே

உயிர் தின்ற கடலே — உனை சபித்தேன் நானே …! ஓடி வந்தெங்கள்…

Continue Reading... உயிர் தின்ற கடலே — உனை சபித்தேன் நானே
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் அழுகிறாள்

ஏன் அழுகிறாள் ஆடி வரும் காற்று போலஅன்று உடல் தழுவியவள் ..இன்று விட்டு…

Continue Reading... ஏன் அழுகிறாள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நான் ஆட நீ வா …!

நான் ஆட நீ வா …! உடையாதே பூவேஉன்னை சூடவா …?உள்ளத்தில கோயில்…

Continue Reading... நான் ஆட நீ வா …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!

பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..! ஆடை குறைத்துஅரை உடல் நிறுத்து …போகும் பெண்ணேபோக்கிடம்…

Continue Reading... பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நிச்சயம் நீ அழுவாய் ….!

நிச்சயம் நீ அழுவாய் ….! நானும் இன்று தொழிலாளிநாளை ஒரு முதலாளி …நயாகராவாய்…

Continue Reading... நிச்சயம் நீ அழுவாய் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா துளை போடும் பார்வைக்குள்ளதுடுப்பாட்டம் ஈடுப்பாட …மனது மயங்குதடி…

Continue Reading... நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நினைவில் துடிக்கும் காதல் …!

நினைவில் துடிக்கும் காதல் …! இன்று வந்து உன் நினைப்புஇதயத்தை வாட்டுதடி ..தூக்கம்…

Continue Reading... நினைவில் துடிக்கும் காதல் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …!

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …! துளை போடும் பார்வைக்குள்ளதுடுப்பாட்டம் ஈடுப்பாட …மனது…

Continue Reading... நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிறந்த நாளில் இறக்க வேண்டும் …!

பிறந்த நாளில் இறக்க வேண்டும் …! நான் பிறந்த நாளு – அடஏன்…

Continue Reading... பிறந்த நாளில் இறக்க வேண்டும் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என் காதலை ஏற்றுவிடு …!

என் காதலை ஏற்றுவிடு …! உடையாத நிலவேஉள்ளம் தரவா …?உயிரையே தாரேன்உள்ளே வரவா…

Continue Reading... என் காதலை ஏற்றுவிடு …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நான் மறப்பேனா …?

உன்னை நான் மறப்பேனா …? உடைத்து பாயும் அருவி போலஉன் நினைவு ஓடுதடி…..உருளும்…

Continue Reading... உன்னை நான் மறப்பேனா …?
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அழகிய வெள்ளச்சி ….!

அழகிய வெள்ளச்சி ….! பருவத்தில் உடைந்தவளேபால் நிலவாய் பொழிய …கூடுகள் வாடுதடிகுளிராலே நோகுதடி…

Continue Reading... அழகிய வெள்ளச்சி ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை ஏன் மறந்தாய் …?

என்னை ஏன் மறந்தாய் …? ஆள் மனதில் நீ உறங்கஅழுது விழி உடல்…

Continue Reading... என்னை ஏன் மறந்தாய் …?
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அசிங்கதில் பிறந்தவளே …அடங்கு ….!

அசிங்கதில் பிறந்தவளே …அடங்கு ….! ஆடை வெட்டி உடல் காட்டிஆடி போவது யாரோ…

Continue Reading... அசிங்கதில் பிறந்தவளே …அடங்கு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தப்பி ஓடு ….!

தப்பி ஓடு ….! வண்டமிழ் வீரத்தைவந்தவன் கொய்வதோ ..?வாலாட்டும் நாய்களாய்வண்டமிழ் மலர்வதோ ..?…

Continue Reading... தப்பி ஓடு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கதறி அழும் காதல் ….!

கதறி அழும் காதல் ….! மடி வைத்து தலை தூங்கமணி விரல்கள் தலை…

Continue Reading... கதறி அழும் காதல் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மண்ணை பிரிந்தவர் மன குமுறல் ..!

மண்ணை பிரிந்தவர் மன குமுறல் ..! புழுதி உழவடித்துபுழுவாய் அதில் உழைத்து …சேர்த்த…

Continue Reading... மண்ணை பிரிந்தவர் மன குமுறல் ..!