மரண அறிவித்தல் செல்லத்தம்பி செல்வகுமார் அன்னார் செல்லத்தம்பி
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

விடை பெற்று ஏன் போனாய்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விடை பெற்று ஏன்…

Continue Reading... விடை பெற்று ஏன் போனாய்