வாழைப்பழம் சிக்கியதில் வயோதிபர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வாழைப்பழம் சிக்கியதில் வயோதிபர் மரணம்

,

Continue Reading... வாழைப்பழம் சிக்கியதில் வயோதிபர் மரணம்
Posted in மருத்துவம்

வாழைப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வாழைப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட்டால்…

Continue Reading... வாழைப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
Posted in மருத்துவம்

இரவில் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இரவில் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா…

Continue Reading... இரவில் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா